Historyczne, Książki, Książki dla chłopca, Książki dla dzieci, Książki dla dziewczynki, Podręczniki

Zakres tematyczny “Poznać przeszłość wiek 20” (Jarosław Kłaczkow)

Historia to jeden z przedmiotów, który pozwala cofnąć się do czasów minionych, jednocześnie dając lekcje ludzkiej natury: postępowania, pragnień, emocji, motywacji, lęków, zwycięstw oraz porażek. Nie będąc bezpośrednim uczestnikiem wydarzeń, uczniowie zyskują szansę poznania losów swoich przodków, zarówno obywateli polskich, jak i mieszkańców Europy lub całego świata. Poprzez zdobytą wiedzę mają możliwość wyciągnięcia własnych wniosków, a czasem też wydania ocen. Podręcznik “Poznać przeszłość wiek 20”  przenosi w trudny okres wojen, konfliktów, przekazując niełatwą prawdę o tym jakże trudnym w dziejach świata czasie.

Dane szczegółowe podręcznika “Poznać przeszłość wiek 20” autorstwa Jarosława Kłaczkowa

Niniejszy podręcznik ukazuje się nakładem wydawnictwa Nowa Era. Oprócz Jarosława Kłaczkowa współautorem jest także Stanisław Roszak. Podręcznik przeznaczony jest do nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. Książka składa się z 368 stron podzielonych na 7 rozdziałów, przybliżających dzieje XX wieku. Na kartach podręcznika uczniowie zapoznają się m.in. z następującymi treściami: zmianach w świecie na przełomie XIX i XX wieku, tematyką I wojny światowej i jej globalnych skutkach, przemianie II Rzeczypospolitej, wybuchu II wojny światowej oraz jej przebiegu i następstwach, historią powojenną, komunizmem i jego upadkiem. Tematyka porusza zarówno sprawy całego świata (tematy poświęcone walkom na różnych frontach oraz przemiany po zakończeniu wojny), Europy (tematy dedykowane skutkom wojny dla Niemców, upadek komunizmu w Europie), jak i znaczna część poświęcona wydarzeniom i sytuacji w Polsce (miejsce w Polaków w II wojnie światowej, powstanie warszawskie, Solidarność).

Opis podręcznika “Poznać przeszłość wiek 20”  autorstwa Jarosława Kłaczkowa

Podręcznik “Poznać przeszłość wiek 20” Jarosława Kłaczkowa przeznaczony jest dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Zawiera treści opisujące i przedstawiające w sposób przystępny historię rozpoczynającą się na przełomie wieków (XIX/XX) i sięgającą wydarzeń po 1989 roku.

Organizacja podręcznika na stałe rubryki pozwala na prostsze i szybsze przyswajanie wiedzy:

– Symbole epoki oraz Epoka w opiniach historyków pobudzają do myślenia oraz oferują nieobowiązkowe źródła wiedzy,

– Co było wcześniej umożliwia powtórkę treści historycznych przekazanych w gimnazjum,

– Podsumowania i Tablice chronologiczne systematyzują zdobytą wiedzę.

Ponadto podręcznik zawiera liczne mapy historyczne, ilustracje oraz teksty źródłowe, uatrakcyjniające naukę.