Książki, Książki dla chłopca, Książki dla dzieci, Książki dla dziewczynki, Podręczniki

Atrakcyjny sposób na poznanie geografii w szkole ponadgimnazjalnej

Podręcznik oblicza geografii 1 to książka do geografii, przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zakres podstawowy i rozszerzony). Publikacja została przygotowana przez Nową Erę, wiodącego wydawcę podręczników szkolnych, a autorami są doświadczeni geografowie i pedagodzy: Marek Więckowski, Roman Malarz, Radosław Uliszak i Krzysztof Wiedermann. Podręcznik został opracowany ściśle w oparciu o nową podstawę programową i zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Atrakcyjny i przystępny sposób przekazania wiedzy

Oblicza geografii 1 to publikacja, która w atrakcyjny sposób przedstawia cały konieczny do przyswojenia materiał, a także umożliwia łatwiejsze, a przy tym skuteczniejsze przygotowanie do testów i sprawdzianów w szkole ponadgimnazjalnej. Do najważniejszych zalet podręcznika należą:

– przejrzyste podsumowania, ułatwiające utrwalenie przyswojonego materiału

– testy, sprawdzające wiedzę po każdym dziale

– powtórzenie treści z poprzednich etapów nauki, niezbędnych do opanowania nowych treści

– ukazywanie przedstawionych zagadnień również pod kątem ich występowania w Polsce, umożliwiające łatwiejsze zrozumienie różnych procesów i zjawisk

– dokładne i przejrzyste instrukcje wykonywania zadań, które wymagają obliczeń, a także rozumienia map i planów

– estetyczna i przejrzysta forma każdego rozdziału

– oryginalne zdjęcia, infografiki i ciekawostki, ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie ważnych treści.

Dodatkowe, multimedialne materiały

Dużą zaletą podręcznika oblicza geografii 1 jest to, że zapewnia on również dodatkowe, kreatywne materiały dydaktyczne, które pomagają nauczycielowi w tworzeniu interesujących lekcji,a tym samym wpływają na łatwiejsze i skuteczniejsze przyswojenie wiedzy przez uczniów. Oblicza geografii 1 to nie tylko książka, ale również materiały takie jak prezentacje multimedialne czy interaktywne mapy. Formuła podręcznika daje nauczycielowi wiele rozbudowanych możliwości w kwestii ciekawego zaprojektowania każdych z zajęć.

Możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy przez ucznia

Podręcznik Nowej Ery to także możliwość pracy ucznia we własnym zakresie. Dzięki powtórzeniom i testom sprawdzającym, sam jest w stanie weryfikować i pogłębiać własną wiedzę. Książka zawiera dużo interesujących, sprawdzonych adresów bibliograficznych i odnośników, dzięki którym zainteresowany przedmiotem uczeń może poznawać geografię również sam.

Podręcznik oblicza geografii 1 to efektywny sposób na opanowanie materiału w szkole ponadgimnazjalnej. Dzięki atrakcyjnej i przejrzystej formie, książka daje możliwość przystępnego i skutecznego zdobywania wiedzy przez uczniów.