Historyczne, Książki, Książki dla chłopca, Książki dla dzieci, Książki dla dziewczynki, Podręczniki

Zakres tematyczny “Poznać przeszłość wiek 20” (Jarosław Kłaczkow)

Historia to jeden z przedmiotów, który pozwala cofnąć się do czasów minionych, jednocześnie dając lekcje ludzkiej natury: postępowania, pragnień, emocji, motywacji, lęków, zwycięstw oraz porażek. Nie będąc bezpośrednim uczestnikiem wydarzeń, uczniowie zyskują szansę poznania losów swoich przodków, zarówno obywateli polskich, jak i mieszkańców Europy lub całego świata. Poprzez zdobytą wiedzę mają możliwość wyciągnięcia własnych wniosków, a czasem też wydania ocen. Podręcznik “Poznać przeszłość wiek 20”  przenosi w trudny okres wojen, konfliktów, przekazując niełatwą prawdę o tym jakże trudnym w dziejach świata czasie.

Dane szczegółowe podręcznika “Poznać przeszłość wiek 20” autorstwa Jarosława Kłaczkowa

Niniejszy podręcznik ukazuje się nakładem wydawnictwa Nowa Era. Oprócz Jarosława Kłaczkowa współautorem jest także Stanisław Roszak. Podręcznik przeznaczony jest do nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. Książka składa się z 368 stron podzielonych na 7 rozdziałów, przybliżających dzieje XX wieku. Na kartach podręcznika uczniowie zapoznają się m.in. z następującymi treściami: zmianach w świecie na przełomie XIX i XX wieku, tematyką I wojny światowej i jej globalnych skutkach, przemianie II Rzeczypospolitej, wybuchu II wojny światowej oraz jej przebiegu i następstwach, historią powojenną, komunizmem i jego upadkiem. Tematyka porusza zarówno sprawy całego świata (tematy poświęcone walkom na różnych frontach oraz przemiany po zakończeniu wojny), Europy (tematy dedykowane skutkom wojny dla Niemców, upadek komunizmu w Europie), jak i znaczna część poświęcona wydarzeniom i sytuacji w Polsce (miejsce w Polaków w II wojnie światowej, powstanie warszawskie, Solidarność).

Opis podręcznika “Poznać przeszłość wiek 20”  autorstwa Jarosława Kłaczkowa

Podręcznik “Poznać przeszłość wiek 20” Jarosława Kłaczkowa przeznaczony jest dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Zawiera treści opisujące i przedstawiające w sposób przystępny historię rozpoczynającą się na przełomie wieków (XIX/XX) i sięgającą wydarzeń po 1989 roku.

Organizacja podręcznika na stałe rubryki pozwala na prostsze i szybsze przyswajanie wiedzy:

– Symbole epoki oraz Epoka w opiniach historyków pobudzają do myślenia oraz oferują nieobowiązkowe źródła wiedzy,

– Co było wcześniej umożliwia powtórkę treści historycznych przekazanych w gimnazjum,

– Podsumowania i Tablice chronologiczne systematyzują zdobytą wiedzę.

Ponadto podręcznik zawiera liczne mapy historyczne, ilustracje oraz teksty źródłowe, uatrakcyjniające naukę.

Książki, Książki dla chłopca, Książki dla dzieci, Książki dla dziewczynki, Podręczniki

Atrakcyjny sposób na poznanie geografii w szkole ponadgimnazjalnej

Podręcznik oblicza geografii 1 to książka do geografii, przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zakres podstawowy i rozszerzony). Publikacja została przygotowana przez Nową Erę, wiodącego wydawcę podręczników szkolnych, a autorami są doświadczeni geografowie i pedagodzy: Marek Więckowski, Roman Malarz, Radosław Uliszak i Krzysztof Wiedermann. Podręcznik został opracowany ściśle w oparciu o nową podstawę programową i zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Atrakcyjny i przystępny sposób przekazania wiedzy

Oblicza geografii 1 to publikacja, która w atrakcyjny sposób przedstawia cały konieczny do przyswojenia materiał, a także umożliwia łatwiejsze, a przy tym skuteczniejsze przygotowanie do testów i sprawdzianów w szkole ponadgimnazjalnej. Do najważniejszych zalet podręcznika należą:

– przejrzyste podsumowania, ułatwiające utrwalenie przyswojonego materiału

– testy, sprawdzające wiedzę po każdym dziale

– powtórzenie treści z poprzednich etapów nauki, niezbędnych do opanowania nowych treści

– ukazywanie przedstawionych zagadnień również pod kątem ich występowania w Polsce, umożliwiające łatwiejsze zrozumienie różnych procesów i zjawisk

– dokładne i przejrzyste instrukcje wykonywania zadań, które wymagają obliczeń, a także rozumienia map i planów

– estetyczna i przejrzysta forma każdego rozdziału

– oryginalne zdjęcia, infografiki i ciekawostki, ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie ważnych treści.

Dodatkowe, multimedialne materiały

Dużą zaletą podręcznika oblicza geografii 1 jest to, że zapewnia on również dodatkowe, kreatywne materiały dydaktyczne, które pomagają nauczycielowi w tworzeniu interesujących lekcji,a tym samym wpływają na łatwiejsze i skuteczniejsze przyswojenie wiedzy przez uczniów. Oblicza geografii 1 to nie tylko książka, ale również materiały takie jak prezentacje multimedialne czy interaktywne mapy. Formuła podręcznika daje nauczycielowi wiele rozbudowanych możliwości w kwestii ciekawego zaprojektowania każdych z zajęć.

Możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy przez ucznia

Podręcznik Nowej Ery to także możliwość pracy ucznia we własnym zakresie. Dzięki powtórzeniom i testom sprawdzającym, sam jest w stanie weryfikować i pogłębiać własną wiedzę. Książka zawiera dużo interesujących, sprawdzonych adresów bibliograficznych i odnośników, dzięki którym zainteresowany przedmiotem uczeń może poznawać geografię również sam.

Podręcznik oblicza geografii 1 to efektywny sposób na opanowanie materiału w szkole ponadgimnazjalnej. Dzięki atrakcyjnej i przejrzystej formie, książka daje możliwość przystępnego i skutecznego zdobywania wiedzy przez uczniów.