Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie o Unii Europejskiej

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Zagadnienia konkursu o Unii Europejskiej

Ogólna wiedza geograficzna, historyczna i kulturowa na temat krajów unii europejskiej

Unia Europejska składa się z 28 krajów i liczy ponad 500 milionów mieszkańców. Przy tak wielu ludziach, kulturach i językach może być trudno być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami w Europie. UE składa się z trzech różnych stref ekonomicznych: strefy wewnętrznej obejmującej 19 krajów, strefy zewnętrznej z dwoma krajami i strefy „trzeciej” z czterema dodatkowymi krajami.

System instytucjonalny Unii Europejskiej (instytucje i podstawowe kompetencje).

Unia Europejska jest najbardziej udaną organizacją międzynarodową we współczesnej historii. Jest to dobrowolne stowarzyszenie 28 państw członkowskich, które współpracuje w kwestiach gospodarczych i społecznych i ma na celu konkurowanie ze swoimi partnerami na świecie.

Polityka spójności Unii Europejskiej (spójność społeczna, ekonomiczna i terytorialna w UE)

Unia Europejska zawsze była orędownikiem idei, że spójność jest kluczem do sukcesu UE. Obejmuje to spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną w UE. Aby zapewnić ciągły dobrobyt Unii, konieczne jest zintegrowanie wszystkich państw członkowskich, aby zminimalizować nierówności i zachować jedność.

Budżet Unii Europejskiej (zasady i procedury budżetowe; źródła dochodów i kategorie wydatków).

Unia Europejska ma budżet ponad 135 miliardów euro, czyli więcej niż w Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoszech. Budżet finansuje różne projekty w różnych obszarach kształtowania polityki UE.